Nazorg

Meer nodig?

Wanneer er na het volgen van de KIES-groep nog specifieke hulpvragen zijn bij een kind en/of ouders, kan een kort nazorgtraject ingezet worden. Binnen dit traject zoomen we in op de problemen die het kind en/of de ouders ervaart en zoeken we samen welke oplossingen daarvoor zouden kunnen werken. Een en ander kan desgewenst in overleg of afstemming met derden die betrokken zijn.

 

  • intakegesprek met ouders
  • 4 á 5 nazorgbijeenkomsten met het kind en/of ouders
  • evaluatie met ouders

Wat doe ik als mijn kind niet meer naar mijn ex toe wil?