Individueel

KIES voor Mij

Wanneer het voor een kind of jongere niet aansluit om mee te draaien in een KIES-groep, is een individueel aanbod mogelijk. Tijdens deze begeleiding is er ruimte voor de vragen, zorgen en wensen van het kind. Het traject is op maat, wat betekent dat er aangesloten wordt bij de specifieke hulpvraag van het kind. Desgewenst kan er ook in kleine groepsvorm (met bijvoorbeeld een broer of zus) gewerkt worden.
Naast de begeleidingsmomenten met het kind, vindt er een intake en evaluatie gesprek met ouders plaats.

  • Intakegesprek met ouders
  • 5 a 7 bijeenkomsten van 1 uur
  • Evaluatiegesprek met ouders
  • indien gewenst contact met derden
  • psycho-educatie voor ouders
13085459_vk

Kiezen voor je kind is kiezen voor KIES. Je kind heeft niet om de scheiding gevraagd.

Moeder, jongen van 10 jaar

Fijne belgeleiding voor mijn dochter om sterker in haar schoenen te staan!

Vader, meisje van 7 jaar

Sinds de scheiding heb ik zo vaak ruzie met mijn kind...